Sinds 1988 is het verwijderen van de grond en akkerbouw, onder de braakleggingsregeling vormden een belangrijk onderdeel van het EU-landbouwbeleid vooral gericht op het verminderen van voedseloverschotten. Braaklegging kunnen ook een aa...

De planning van een veel-taak workflow in een gedistribueerd computerplatform is een bekende NP-moeilijk probleem. Het probleem is nog complexer en uitdagend als de gevirtualiseerde clusters worden gebruikt om een ​​groot aantal tak...

resultaten geven Abercrombie Amsterdam Site aan dat de discussie over HIV was significant positief geassocieerd met het onderwijs, het leven in de provincie Mpumalanga, de man die een migrant, de vrouw met meerdere partners in het afgel...

mes. We gebruikten Williams et al. (2004a) [33] Shodan Abercrombie Winkel Amsterdam Adres maatregelen van XP methoden, en regressie analysis.ResultsAll drie typen variabelen zijn gekoppeld aan de prestaties van het project. Teamworking ...

wordt aangegeven dat meer dan 92% van de respons verschil kan worden verklaard door het model. De resultaten ook aan dat de lineaire term xanthaangom het meest significante (p \u003c0,05) variabele waardoor de totale respons. De meervou...

IntroductionAlthough hersenritmes afhangen hersenstructuur (bijv, grijze en witte stof), om onze kennis associaties tussen hersenen oscillaties en de structuur zijn niet onderzocht bij gezonde controles (HC) of bij personen met schizofr...

Inleiding: Het voorspellen van de farmacokinetiek (PK) van pro-geneesmiddelen en de bijbehorende actieve geneesmiddelen is een uitdaging, want er zijn veel variabelen om te overwegen. Prodrug Abercrombie & Fitch Sale conversie kenmerken...

Wij bieden een expliciet voorbeeld van een hogere-dimensionaal model beschrijft een niet-supersymmetrische spectrum van 4D deeltjes van massa M, wiens 4D geometrie - inclusief loop effecten; - Heeft een kromming die van de orde R~mKK4 /...

Achtergrond: acute infectieuze diarree bij jonge kinderen is een belangrijke oorzaak van morbiditeit en mortaliteit in ontwikkelingslanden. Zelfs in de ontwikkelde landen, besmettelijke enteritis is de tweede alleen voor infecties van d...

Eetstoornissen (ED) zijn een comorbide criteria voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) en leerstoornissen (LD). The Children's eetgedrag Inventory (CEBI) werd uitgedeeld aan de ouders / verzorgers van kinderen (N = 115) de...

 1  2  3  4  5 ...  [Volgende >>] 
Recente Reacties