huidige Locatie: Home -  Abercrombie Bestellen Kosten een verstedelijkte estuarium in Zuid Carolina De

Abercrombie Bestellen Kosten een verstedelijkte estuarium in Zuid Carolina De

Abercrombie Bestellen Kosten

´╗┐gemeten in een verstedelijkte estuarium in Zuid-Carolina. De acht methoden werden gedefinieerd door alle combinaties van drie factoren, elk op twee niveaus: (a) afstandsmetriek (Euclidische versus in-water); (B) semivariogram type (bolvormig vs. lineair) en (c) model trendcomponent (afstand tot de inlaatmond, zonder versus met). Voor vier van de acht onderzochte variabelen, de in water afstanden ontvangen voorspelling verbetering in nauwkeurigheid in de orde van 10-30% van de voorspelde fouten variantie. In twee van deze gevallen de verbetering vonden plaats toen in water afstanden werden samen gebruikt met een model trendcomponent. Keuze uit Abercrombie Bestellen Kosten semivariogram Abercrombie And Fitch Nederland Online had niet veel effect op de nauwkeurigheid voorspelling niet hebben. Hoewel de algehele verbetering in de nauwkeurigheid van de voorspelling was onvoorspelbaar en bescheiden, rekening houdend met de extra moeilijkheden in verband met in-water afstanden, de resultaten suggereren dat de integratie van het Geografisch Informatie Systeem (GIS) gebaseerde netwerk-analyse met kriging behulp van in-water afstanden verder moet worden onderzocht .
0 Reacties


Spreek uw mening
Recente Reacties